Αγγλικά για ενήλικες

Tα μαθήματα αγγλικών για ενήλικες έχουν σχεδιαστεί για να βελτιώσετε τις
γλωσσικές σας δεξιότητές στα Αγγλικά. Κάθε μάθημα έχει σαν στόχο να συμβάλλει στη συνολική σας πρόοδο και να σας φέρει πιο κοντά στην επίτευξη των στόχων σας.

Σε κάθε μάθημα, ο καθηγητής θα σας παρέχει συγκεκριμένη ύλη, θα παρακολουθεί την πρόοδό σας, θα σας διορθώνει και θα σας καθοδηγεί ώστε να χειρίζεστε την αγγλική γλώσσα με ευχέρεια και αυτοπεποίθηση.

Τα μαθήματά μας θα σας βοηθήσουν να βελτιώσετε την ομιλία, τη γραφή, την
ανάγνωση και την ικανότητα κατανόησης του προφορικού λόγου, καθώς και τις γνώσεις σας στη γραμματική και το λεξιλόγιο.

Με τα συγκεκριμένα μαθήματα θα:

 • βελτιώσετε την ομιλία, τη γραφή, την ανάγνωση και την ικανότητα κατανόησης του προφορικού λόγου στην αγγλική γλώσσα
 • αποκτήσετε αυτοπεποίθηση στη χρήση της αγγλικής γλώσσας
 • πετύχετε τους προσωπικούς σας στόχους σχετικά με την πρόοδό σας στην
  αγγλική γλώσσα.

Γιατί θα πρέπει να επιλέξετε τα μαθήματα ενηλίκων με
εμάς;

Επιλέγοντας τα κορυφαία Κέντρα Ξένων Γλωσσών Τοκατλίδου της αγγλικής
γλώσσας, θα βελτιώσετε τις δεξιότητες ομιλίας και θα:

 • διδαχθείτε από έμπειρους καθηγητές ενηλίκων, οι οποίοι θα σας παρέχουν την υποστήριξη και την προσωπική βοήθεια που χρειάζεστε
 • συμμετέχετε σε μαθήματα που χρησιμοποιούν σύγχρονες μεθόδους
  διδασκαλίας και σύγχρονα εργαλεία εκπαίδευσης
 • μάθετε μέσω μίας ποικιλίας διδακτικών μεθόδων, όπως εργασίες σε ομάδες και ζευγάρια
 • βελτιώσετε όλες τις γλωσσικές σας δεξιότητες.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα μαθημάτων

 • Elementary
 • Pre-Intermediate
 • Intermediate
 • Upper-Intermediate
 • Advanced
 • Proficiency

Σεπτέμβριος-Μάιος, 2 φορές την εβδομάδα

*Το ακριβές πρόγραμμα εξαρτάται από το επίπεδο.

Θέλετε να εγγραφείτε στο συγκεκριμένο πρόγραμμα;